Kompetanse, forskning og erfaringer rundt overspisingslidelse

Nyeste artikler

Overvekt
Hanna Flækøy Skjåkødegård

Overspisingslidelse og høyere vekt

Sameksistens av overspisingslidelse og overvekt/fedme kan føre til forverring av begge tilstandene. Det er, og har vært, lite kunnskap om denne sameksistensen – også blant helsepersonell, noe som blant annet medfører at

LES »
Skam og stigma
Hanna Flækøy Skjåkødegård

Vektstigma

Vektstigma er nedvurdering og diskriminering av personer med større kropper. Negative holdninger, følelser og atferd rettet mot enkeltpersoners vekt er svært utbredt i samfunnet vårt og medfører en rekke psykiske og fysiske

LES »
Følelser
Sunniva Mollandsøy

Mat og følelser

Mat og følelser henger tett sammen. Vi har alle sett en film hvor hovedpersonen blir dumpet, for så å gå hjem og spise en stor boks med is. Vi kan spise for

LES »

Hemmeligheter om overspising